Kauppa

Kerrostalo

9,90  / month

9,90€/kk sähkö 0 snt / kWh

Tuotetunnus (SKU): ss-kerrostalo Osasto: Avainsana tuotteelle
Kuvaus

Sähköpaketti kerrostaloasuntoon vain 9,90€/kk sähkö 0 snt / kWh. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

 

Myyntiehdot
Sopimus sisältää sähköenergian myynnin. Sähkön siirrosta asiakkaalle vastaa edelleen paikallinen jakeluverkon haltija (paikallinen verkkoyhtiö), joka laskuttaa asiakasta sähkön siirrosta julkisen hinnastonsa mukaan.

Etämyynnissä kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 14 § mukaan oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

Huoleton sopimus on voimassa toistaiseksi, molemminpuolinen irtisanomisaika on 14 vuorokautta. Muuton yhteydessä sopimus raukeaa muuttoilmoituksella asiakaspalveluumme. Ilmoitus tulee tehdä vähintään kaksi viikkoa ennen muuttoa.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa muuton yhteydessä uusi laskutusosoite, sekä vahvistaa ulosmuuttonsa esimerkiksi vuokrasopimuksella, kauppakirjalla tai muulla samankaltaisella selvityksellä, joka tulee lähettää maksanko.fi asiakaspalveluun joko kirjeitse tai sähköpostilla. Selvitystä ei tarvitse lähettää, mikäli asiakas tekee maksanko.fi kanssa sähkönmyyntisopimuksen myös uuteen osoitteeseen.

Laskutus
Laskutus tapahtuu kuukausittain, jälkikäteen toteutuneen kulutuksen perusteella. Mikäli verkkoyhtiö ei ole välittänyt kulutustietoja sähkömarkkinalain mukaisesti, on maksanko.fi:llä oikeus laskuttaa kyseinen laskutuskausi verkkoyhtiön ilmoittaman vuosikulutusarvion mukaisesti. Arvio korjaantuu vastaamaan toteutunutta kulutusta seuraavissa laskuissa, kun puuttuvat kulutustiedot ovat saatu.

Energian hinta on sopimuksessa 0 snt / kWh. Sähkömarkkinalaki vaatii sähkönmyyjää ilmoittamaan sähkön hinnan sähkölaskussaan, vähintään 4 kertaa vuodessa. Huomautukset laskuun tulee tehdä laskun eräpäivään mennessä. Mikäli huomautusta ei ole tehty eräpäivään mennessä, on lasku maksettava ja mahdolliset korjaukset tehdään seuraavassa laskussa.
Mahdollisista myöhästyneistä maksusuorituksista myyjällä on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Maksukehotuksen lähettämisestä peritään 5 euron (alv 0 %) huomautusmaksu.

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön ja sopimukseen sisältyvien palvelujen hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lähtien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksista hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan
tiedon mahdollisista muutoksista.

Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa on mahdollisuus hinnan muutokseen. Mikäli muutamme toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hintaa tai muita ehtoja, ilmoitamme tästä viimeistään 30 päivää ennen kuin muutos astuu voimaan. Ilmoitus lähetetään laskun toimitusosoitteeseen, joka voi olla myös sähköpostiosoite.

Suoritamme tavanmukaisen luottotarkistuksen. Tähän sähkönmyyntisopimukseen sovelletaan yleisiä sopimusehtoja Sähkönmyyntiehdot SME2014, jotka ovat sopimuksen liitteenä. Energiankuluttajan tarkistuslista löytyy Energiaviraston internet-sivuilta: www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo

Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti sopimaan neuvotteluteitse. Sähkönmyyntisopimukseen mahdollisesti liittyvät erimielisyydet ratkaistaan viime kädessä Helsingin
käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on halutessaan mahdollisuus viedä riita Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.